:: از رسانه‌ها ::

استراژی توسعهٔ ایران

در پادکست جدید دکتر فاضلی، ایشان گفتگویی با دکتر مجتبی لشکربلوکی دارد و دربارهٔ کتاب ایشان با محور استراتژی توسعهٔ ایران صحبت می‌کند. علاقه‌مند شدم کتاب را تهیه کنم.

جستجویی انجام دادم متوجه شدم که ظاهرا کتاب چاپ نشده و در قالب PDF در سایت و کانال شخصی ایشان منتشر شده.

اسپات‌لایت

چرا Spotlight فیلم مهمی است و هر روزنامه‌نگار و کنش‌گر اجتماعی و سیاسی باید آن را ببیند؟

تیترهایی که منتشر نمی‌شوند

روزنامه‌ها در دنیای امروز به چیزی بیشتر از اصول روزنامه‌نگاری برای انتخاب تیترها نیاز دارند – روزنامه‌ها از چند جبهه مورد فشار و توجه هستند

امام موسی صدر رابطه‌ای نزدیک با روزنامه‌های لبنان داشت

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟

دغدغهٔ ایران

فکر کردن به طراحی

دکمه بازگشت به بالا