ژورنالیسم

نوشتن از رسانه و رسانه‌نگاری، در روزگاری که رسانه‌ها در حال پوست‌اندازی هستند و همه‌ی شؤون زندگی را در بر گرفته‌اند.

روزنامه‌های شهر مشهد

روزنامه‌های شهر مشهد

در حال حاضر به صورت رسمی ۴ روزنامه روزانه در شهر مشهد منتشر می‌شود. روزنامه‌های مشهد تا چه اندازه به مختصات یک روزنامه شهر نزدیک هستند؟
دکمه بازگشت به بالا