عضویت در خبرنامه


خبرنامه در این عصر و زمانه چه معنا و مفهومی دارد؟

ما در روزنام عقیده داریم که ایمیل یک بستر رسانه‌ای خیلی شریف و محترم است.

شبکه‌های اجتماعی می‌آیند و می‌روند. سایت‌ها مرتب قالب عوض می‌کنند. بسترهای رسانه‌ای در حال تغییر و تحول مداوم هستند.

ولی ایمیل (ایمیلِ عزیز) همچنان پابرجا و متین و منطقی، از ۳۰ سال پیش کارکردش را ادامه داده است و بعید است به این زودی‌ها چیزی جای آن را بگیرد.


با این تعابیر و تفاسیر، ما در روزنام یک خبرنامه‌ی ایمیلی تدارک دیده‌ایم.

صبح‌به‌صبح روزنام را همراه با چایِ دلچسبِ صبحگاهی، در صندوق ایمیل‌تان مزه کنید!


دکمه بازگشت به بالا