ژورنالیسم

شهر رسانه‌ای

یکی از حوزه‌هایی که به آن علاقه دارم و در موردش فکر می‌کنم و گاهی می‌نویسم، ایده یک شهر رسانه‌ای است. در این یادداشت می‌خواهم کمی در مورد این ایده بنویسم.

روزنامه‌های شهر مشهد

در حال حاضر به صورت رسمی ۴ روزنامه روزانه در شهر مشهد منتشر می‌شود. روزنامه‌های مشهد تا چه اندازه به مختصات یک روزنامه شهر نزدیک هستند؟
بستن