سینما

سُر دادن

جناب آقای «آرون سورکین» احتمالا معرف حضور عاشقان سینما باشند؛ به‌خصوص کسانی که دنیای فیلمنامه‌نویسی را دنبال می‌کنند. در همین حد در مورد ایشان عرض کنم که فیلمنامه‌نویس هستند و از قضا، فیلمنامه‌نویس قهاری هم هستند و عاشق نوشتن؛ و از جمله افراد زنده‌ای هستند که حضورشان و قدرت قلم‌شان، دنیا را (از دید بنده) به جایی قابل‌زیست‌تر تبدیل کرده است.
بستن