سیاست

نوشته‌هایی در باب معنا و مفهوم سیاست در دنیای پیچیده‌ی سیاسی امروز؛ با نگاهی که نویسندگان روزنام دارند و با این دید که از سیاست راه فراری نیست!

اسپات‌لایت

اسپات‌لایت

چرا Spotlight فیلم مهمی است و هر روزنامه‌نگار و کنش‌گر اجتماعی و سیاسی باید آن را ببیند؟
محمد قوچانی بودن

محمد قوچانی بودن

محمد قوچانی یک پدیده در روزنامه‌نگاری ایران است. شاید بتوان او را تأثیرگذارترین فرد تکنیکی در عالم ژورنالیسم ایران در…
درهم‌تنیدگی تلگرام با زندگی مردم

درهم‌تنیدگی تلگرام با زندگی مردم

این روزها ظاهرا تلگرام فیلتر شده و قرار است از دست‌وپای ملت جمع شود، ولی حضور و بروز و ظهورش…
جولان سایت‌های قمار در ایران – زیر دماغ بانک مرکزی

جولان سایت‌های قمار در ایران – زیر دماغ بانک مرکزی

سایت‌های شرط‌بندی از سال‌های گذشته در ایران فعالیت داشتند، ولی موضوعی که این روزها به یک پدیده تبدیل شده است،…
دکمه بازگشت به بالا