نوشتن

سُر دادن

جناب آقای «آرون سورکین» احتمالا معرف حضور عاشقان سینما باشند؛ به‌خصوص کسانی که دنیای فیلمنامه‌نویسی را دنبال می‌کنند. در همین حد در مورد ایشان عرض کنم که فیلمنامه‌نویس هستند و از قضا، فیلمنامه‌نویس قهاری هم هستند و عاشق نوشتن؛ و از جمله افراد زنده‌ای هستند که حضورشان و قدرت قلم‌شان، دنیا را (از دید بنده) به جایی قابل‌زیست‌تر تبدیل کرده است.

نوشتن زمانی که قرار است برای دیگران باشد، کاری است سخت!

وقتی در مورد نوشتن صحبت می‌کنیم، در مورد چه صحبت می‌کنیم؟

درباره روزنام

قبل از هر چیز، سلام. «روزنام» به بیان خیلی ساده، بلاگ شخصی من است. من، محسن برجی هستم. ظاهرا دوران بلاگ‌نویسی به پایان رسیده، ولی همه اینها حرف است. تا زمانی که کلمه وجود دارد و نوشتن مهم است، بلاگ‌نویسی هم اهمیت دارد؛ حتی اگر خواننده این بلاگ، یک نفر و خود آقای نویسنده باشد!
بستن