درباره روزنام

سلام بر شمای خواننده.

روزنام یک بلاگ است.

روزنامه‌ای شخصی است، با گستره‌ای از موضوعات.

از رسانه می‌نویسیم، و گسترده عجیب و غریب آن.

و از سیاست و اجتماع شاید.

و فیلم؛ که چکیده‌ای از زندگی است.

و از کتاب‌ها و مجلاتی که دنیا را به جای بهتری تبدیل می‌کنند.

و شاید استارتاپ‌ها و اتمسفر آنها و جلوه‌گری آنها در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران.


اینجا روزنام است. صدای ما را از همین دور و برها می‌شنوید!

دکمه بازگشت به بالا