ژورنالیسم

نوشتن از رسانه و رسانه‌نگاری، در روزگاری که رسانه‌ها در حال پوست‌اندازی هستند و همه‌ی شؤون زندگی را در بر گرفته‌اند.

اسپات‌لایت

اسپات‌لایت

چرا Spotlight فیلم مهمی است و هر روزنامه‌نگار و کنش‌گر اجتماعی و سیاسی باید آن را ببیند؟
تیترهایی که منتشر نمی‌شوند

تیترهایی که منتشر نمی‌شوند

روزنامه‌ها در دنیای امروز به چیزی بیشتر از اصول روزنامه‌نگاری برای انتخاب تیترها نیاز دارند - روزنامه‌ها از چند جبهه مورد فشار و توجه هستند
امام موسی صدر رابطه‌ای نزدیک با روزنامه‌های لبنان داشت

امام موسی صدر رابطه‌ای نزدیک با روزنامه‌های لبنان داشت

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟
محمد قوچانی بودن

محمد قوچانی بودن

محمد قوچانی یک پدیده در روزنامه‌نگاری ایران است. شاید بتوان او را تأثیرگذارترین فرد تکنیکی در عالم ژورنالیسم ایران در ۲۰ سال گذشته دانست.
پست – واشنگتن پست

پست – واشنگتن پست

نگاهی متفاوت به روزنامه‌ی متفاوت و جریان‌ساز و تاریخ‌ساز و کشورسازِ واشنگتن‌پست. واشنگتن‌پست، آنگونه که هست.
آتش زنیم این خانه را…

آتش زنیم این خانه را…

روزنامه‌نگاری معاصر ایران به آتشی نیاز دارد تا هم از رخوت کنونی دربیاید، هم تلنگری به مخاطبش بزند و هم اینکه سازمانی نو دراندازد. روزنامه‌نگاری در ایران معاصر، نقش چشم‌گیری ندارد. سردبیری در مناسبات این روزهای رسانه جای کم‌رنگ‌تری پیدا کرده و همین که ملت روزنامه‌ها را نمی‌خرند و زیر بغل نمی‌زنند، اتفاق خوبی نیست. وقتی از روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم، هم ژورنالیسم آفلاین کاغذی و هم ژورنالیسم آنلاین را فرادید…
دکمه بازگشت به بالا