معماری

  • ملک به عنوان اثری اجتماعی

    ارتباط بین معماری واحدهای مسکونی و تجاری و نحوه‌ی زیست انسان شهرنشین. سؤال: ویژگی‌های مختلف معماری که در دهه‌های اخیر…

دکمه بازگشت به بالا